MCV + GM 2de graad

MCV: Muzikaal Culturele Vorming

GM: Groepsmusiceren vocaal

We kunnen dit vak beschouwen als een doe-gerichte vorm van notenleer. De leerlingen ontdekken actief , spelender en zingenderwijs de parameters nl klank , duur, hoogte en context van muziek. Het vak beoogt vooral het doen en de beleving van muziek, meer dan de abstracte duiding (theorie) die later in de opleiding wordt voorzien. De link van MCV naar het instrument en vice versa wordt stevig verankerd in de werkmethodes.

leerkracht: Sven Van den Wyngaert